ศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ - สังคม
ภาคตะวันออก เมืองพัทยา

PATTAYA MUSEUM

App Screenshots
Scroll Down

เกี่ยวกับเรา
About Us

       พัทยา อาจกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีชายหาดสวยงามและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนัก มีภูมิประเทศอยู่ในฝั่งตะวันออกเป็นชายหาดในทะเลอ่าวไทย ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่จุดพักของทหารยกพลขึ้นบกของทหารชาวอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากที่ได้แวะเวียนมาท่องเที่ยวจวบจนถึงปัจจุบัน และติดอันดับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใคร ๆ ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี
       ศูนย์กลางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์-สังคม ภาคตะวันออก เมืองพัทยา คืออีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในเชิงวิชาการและจัดนำเสนอเรื่องราวไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งรูปแบบอาคารสถานที่และผลิตภัณฑ์ที่นำมาแสดงเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับบุคคลที่สนใจเข้าเยี่ยมชม เรื่องราวที่ได้นำมาเสนอ อาทิเช่น การบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน (4,000 – 5,000 ปี)
       การบอกเล่าเรื่องประวัติชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
       การบอกเล่าในเรื่องความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเครื่องรางของขลัง และพระพุทธรูป
       การจัดแสดงโชว์ผลงานศิลปะในขวดแก้ว
       การจัดแสดงโชว์ความงามของชุดเสื้อผ้า 56 ชนเผ่าจีน ที่มีศิลปะเชื่อมโยงกับชุดชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งของข้อมูลที่นำมาเสนอได้รับความอนุเคราะห์ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากส่วนกลาง กรมศิลปากร


       รวบรวมข้อมูลโดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ , คุณศรีศักร วัลลิโภดม และคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา

ห้องที่ 1 “ห้องประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรม ลุ่มน้ำบางประกง ชายฝั่งทะเลตะวันออก”

   ชมและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันของอ่าวไทยในยุคดึกดำบรรพ์และคนดึกดำบรรพ์สุวรรณภูมิรอบๆ อ่าวไทย เมื่อหลายพันปี รวมถึงบรรพชน คนตะวันออก เมื่อ 4,500 ปีมาแล้ว หรือ ร่วมยุคกับคนบ้านเชียง (อุดรธานี) นักโบราณคดีขุดพบหลักฐานบริเวณป่าชายเลนริมทะเลโคลนตมที่บ้านหนองโน กับ บ้านโคกพนมดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ห้องที่ 2 “ห้องประวัติชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

   ชมและเรียนรู้เรื่องประวัติชาวจีนในไทย อันเป็นต้นกำเนิดเยาวราชในปัจจุบัน

ห้องที่ 3 “ห้องความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเครื่องราง ของขลัง และพระพุทธรูป”

   ชมและเรียนรู้เรื่องราวความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเครื่องราง ของขลัง และพระพุทธรูป ที่เป็นตำนาน และมรดกทางวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญา ที่มาคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทย มาตั้งแต่ในสมัยอดีตคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสิ่งที่เป็นเครื่องหมายสำคัญหลายอย่าง ได้แก่ วัด เจดีย์ พระพุทธรูป และพระสงฆ์ พระพุทธรูปจึงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้เคารพบูชา และระลึกถึงพระพุทธเจ้า

ห้องที่ 4 “ห้องศิลปะในขวดแก้ว”

   ชมผลงานศิลปะในขวดแก้ว ที่มีการจำลองสถาปัตยกรรม ที่ทรงคุณค่า และมีชื่อเสียงของโลกไว้ในขวดแก้วหลายขนาด หลายรูปทรง และเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ของชนชาติต่าง ๆ ในโลก ผ่านงานศิลปะในขวดแก้ว อันมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือการคีบ ชิ้นส่วน ผ่านปากขวดที่มีขนาดเล็กมาก เข้าไปประกอบเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในขวดแก้วใสหลากหลายขนาด และรูปทรง อย่างน่ามหัศจรรย์

ห้องที่ 5 “ห้องชุดเสื้อผ้า 56 ชนเผ่าจีน”

   ชมความงาม และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 56 ชนเผ่าจีน ที่มีศิลปะเชื่อมโยงกับชุดชนเผ่าในภาคเหนือของประเทศไทย

ไฮไลท์

    นอกจากการเข้าชมการจัดแสดงในแต่ละห้องแล้ว ศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสี่มิติกับชุดโบราณไทย-จีนย้อนยุค และยังมีกระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้วโดยฝีมือของตัวท่านเองเพื่อเป็นของที่ระลึก และทางศูนย์ฯ ยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกจากทางศูนย์ฯ อีกด้วย

ห้องชุดเสื้อผ้า 56 ชนเผ่า

● ชมนิทรรศการใหม่ล่าสุด ในห้องชุดเสื้อผ้า 56 ชนเผ่าจีน

● ถ่ายภาพสี่มิติกับชุดโบราณไทยจีนย้อนยุค แปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีที่นี่ที่เดียว!
(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าเข้าชม)

    App Screenshots

กิจกรรมการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว

      นอกจากการเยี่ยมชมผลงานการจัดแสดงห้องต่างๆ แล้ว ผู้เข้าชม ยังสามารถเรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ศิลปะในขวดแก้ว จากอาจารย์ประไพศรี ไทพาณิชย์ เจ้าของผลงานโดยตรง ภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ก็จะได้ผลงานศิลปะใน ขวดแก้วกลับไปเป็นที่ระลึก

    App Screenshots
อัตราค่าเข้าชม

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 297/1-5 ตึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ถนนสุขุมวิท หมู่ 6 ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150 ประเทศไทย
(ตรงข้ามเมืองจำลอง อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา)
เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 21:00 น.
โทรศัพท์ : 080-788-8838 , 038-411-802 , 038-429-350
โทรสาร : 038-411-802